Profesionální škola orientálního tance Muna & Language Centre Muna

Přihlaste se - kurzy orientálního břišního tance

Kdo se může do kurzů orientálního tance přihlásit?

Všechny ženy, každého věku a každé váhové kategorie. Dále ženy, které plánují  v budoucnu rodinu poznají, jak správně tancovat. Tanec nedoporučujeme těhotným ženám neboť nikdy nikdo vám nemůže garantovat, že si neuškodíte tancem či nesprávným pohybem při tancování. Může to být velké riziko pro budoucí maminku i miminko, pokud ovšem váš lékař by shledal vaši graviditu bezproblémovou a potvrdil by vám vaši taneční způsobilost v době těhotenství písemnou formou, škola a  lektorky nezodpovídají za vaše rozhodnutí v tanci. Tancujete na vlastní revers! Tanec je výborný po těhotenství po odborné konzultaci v naší škole, kdy a jak začít? Orientální tanec sice před několika tisíci lety byl tancem "rodiček" ( ale pouze správné pohyby - nikoliv tanec jako takový ). Proto by si ženy měly uvědomit, že, kdo jim nabízí tanec v těhotenství, že může jít o jistý druh businessu a komerce, ale po zdravotní stránce je to naprosto nevhodné na plod a posléze i pro budoucí maminku.

Orientálnímu tanci se mohou věnovat ženy, které si chtějí zlepšit kondiční stav, zkrášlit postavu, či ženy, které mají problémy s vystupováním před veřejností nebo mající pocit menšího sebevědomí. Nedílnou součástí jsou rehabilitační účinky orientálního tance na vaše zdraví, a to: Na záda, na gynekologické obtíže aj. pokud nejsou nálezy patologického charakteru dokázány u dané tanečnice.

To vše si vylepšíte v hodinách orientálního tance. A co více, zpestříte si svůj všední život vnesením kulturního zážitku. V neposlední řadě orientálnímu břišnímu tanci se mohou věnovat ženy mající více životních záměrů. Tanci se můžete věnovat pouze pro zábavu a považovat jej za druh relaxace ve zcela odlišném světě, a tím zapomenout na každodenní starosti.

Ženy hledající něco nového a dosud nevyzkoušeného naleznou správný druh svůdného sportu k dosažení úspěchů v osobním a profesním životě. Orientálnímu tanci se můžete věnovat i profesionálně a tím si zaručit společenský úspěch a růst.

Obchodní podmínky taneční školy:

♦ Vyplní-li klientka přihlášku do kurzu, semináře či taneční soustředění, zavazuje se k úhradě kursovného.

♦ Kursovné je nevratné!

♦ Nevyužije-li klientka předplacených hodin tance, nevzniká ji nárok na náhradu.

♦ Taneční škola se zavazuje vždy k dodržení a naplnění přesného počtu předplacených lekcí stranou klientely.

♦ Klientele vzniká nárok pouze na využití přesného počtu předplacených lekcí nikoliv k využívání nad rámec dalších tanečních služeb.

♦ Jakékoliv další konzultace či služby, které jsou nad rámec řádné zaplacené výuky v taneční škole, jsou zpoplatněny dle platného ceníku školy.

♦ Zákaz kopírování a dalšího používání osnov taneční školy k dalším účelům.  Dále přísný zákaz pořizování audiovizuálních nahrávek z výuky probíhající v taneční škole. Porušení těchto bodů v obchodních podmínkách taneční školy a jejich zneužití klientkou, může být dotyčná tanečnice kontaktována právním zástupcem taneční školy  s uplatněním finanční sankce až do výše 100.000,-KČ.

♦ V případě závažného důvodu, kdy klientka se nemůže zúčastnit výuky ( celého kurzu ) a žádá na taneční škole vrácení  školného,  je zapotřebí doložit doklad od lékaře či od příslušného orgánu s vyjádřením, že klientka není způsobila tance v daném období. Vše je důležité podložit razítkem a podpisem lékaře či patřičného orgánu. Dané žádosti o vrácení peněz není možné využít zpětně po ukončení kurzu.

♦ Nedoporučujeme tancování v průběhu těhotenství. V případě, že by klientka se rozhodla pro účast na hodinách tance ze své vůle v době gravidity, je zapotřebí potvrzení od lékaře, že povoluje klientce tanec v těhotenství. Škola v žádném případě neručí za zdravotní stav klientky.

♦ V areálu taneční školy je zapotřebí dbát na čistotu.

♦ Rozbije-li či poškodí-li konkrétní klientka majetek taneční školy, bude vyzvána k finanční náhradě škole.

♦ Veškeré informace o řádu taneční školy, klientky získávají prostřednictvím informačních mailů a na nástěnce školy v centrále společnosti.

*Máte-li zájem se přihlásit do kurzů tance, prosím proveďte objednávku svého tanečního místa telefonicky či Emailem. Závazná rezervace místa je platná provedením platby - až taneční škola obdrží vámi uhrazenou částku za kurz !!!

POZOR!!! ( V případě písemné přihlášky na zájezd, rádi vám zašleme přihlášku po vyžádání )

Hlaste se do kurzů! Přihlášky platí pro všechny stupně pokročilosti. Více v rubrice Aktuálně a Ceny! Prosíme, abyste vždy u všech akcí uváděly svůj stupeň pokročilosti !

Přesný rozpis kurzů obdržíte na vyžádání e-mailem. Prosíme, vždy uvádějte svůj stupeň pokročilosti! Věnujeme se klientům individuálně a rádi Vám nabídneme ty nejlepší akce!

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Společnost Profesionální škola orientálního tance Muna a Language Centre Muna zastoupené Munou Al Muchantafovou chrání Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Vážíme si důvěry a přízně naší klientely a žáků spočívající v poskytování osobních údajů, a proto již nyní zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám svěřujete, pokud jste návštěvníkem naší provozovny na adrese Makovského 1177/1, 163 00, Praha 6 – Řepy. Týká se to též osob, kteří jsou zájemci o naše služby, zákazníky, odběrateli novinek nebo návštěvníky www.muna.cz , www.talentawards.eu  a případně našich dalších webů, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Vaše údaje zpracováváme za účelem Vaší registrace do kurzů, seminářů a pobytů, výuky a dalších služeb, které poskytuje naše společnost.  Dále také proto, abychom Vám mohli emailem zasílat informace o kurzech, nových nabídkách a vše související s výukou, o kterou máte zájem. Také zpracováváme Vaše telefonní čísla, abychom Vás mohli kontaktovat v náhlých případech změny v rozvrhu, ujistit se o Vaší účasti na kurzu apod.  Zasílání emailů s informacemi o našich novinkách, nových kurzech a seminářích můžete kdykoli zrušit, napsáním e-mailu na muna@muna.cz popř. na talentawards@talentawards.eu 

Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z našich kurzů, seminářů nebo pobytů, popřípadě si u nás objednat jiný produkt nebo službu, budeme od Vás potřebovat:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, korespondenční adresu a datum narození.

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Správcem Vašich údajů je společnost Profesionální škola orientálního tance Muna, Language Centre Muna zastoupené: Munou Al Muchantafovou. IČ: 69824924. Sídlo provozovny – prostory školy v osobním vlastnictvím na adrese Makovského 1177/1, 163 00, Praha 6 – Řepy.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím:

kontaktní osoby: Muna Al Muchantafová

kontaktní e-mail: muna@muna.cz

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. 

K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní zaměstnanci a spolupracovníci.

Dále se může jednat o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Dovolujeme si Vás sdělit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

   

Výjimečnost kurzů Muny a těchto stránek                Logo2-muna_3

Ptáte se, v čem jsou zvláštní?

  • Můžete si zatancovat s rodilou tanečnicí z Orientu! A to přímo z Arábie - SÝRIE
  • Kromě tance si odnesete i nové kulturní zážitky.
  • Pravidelně budete informovány o novinkách zajímavostech.
  • Muna je zakladatelkou výuky orientálního tance v ČR anglicky a arabsky kromě hodin v češtině!!!
  • Tancujete ve vlastním tanečním areálu školy.
  • Seznámíte se se zajímavou rubrikou o tanci i o zemích Orientu, exotiky a o jejich zvycích.
  • Informace o vystoupeních, seminářích, víkendových pobytech v Praze i v republice, informace o zájezdech k moři v rámci orientálního tance.
  • A co více? Tyto internetové stránky jsou prvními stránkami v ČR o orientálním tance, které byly publikovány dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.
  • Zde jsou vedeny první kurzy orientálních břišních tanců v anglickém jazyce pro všechny naše zahraniční klientky! *)

* - Podmínka pro realizaci výuky orientálního tance v anglickém jazyce je 100% znalost jazyka 

     podložená mezinárodně uznávanými certifikáty – britskými či americkými!

© Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.